POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES NA STRONIE

 • 1. Postanowienia ogólne 

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka prywatności” lub „Polityka”) powstała celem  uregulowania zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych osób odwiedzających oraz  korzystających ze strony internetowej www.segafredo.pl (zwanych dalej: „Użytkownikami”, a  każdy z osobna „Użytkownikiem”) jak również jej subdomen. 

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej  www.segafredo.pl (zwanej dalej: „Stroną”) jest spółka Segafredo Zanetti Poland Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, adres: ul. Partyzantów nr 7, 32-700 Bochnia,  tel.: 14 615 4100, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej: „Administrator”). 

Administrator dba o ochronę danych osobowych oraz prywatność Użytkowników. Dane  osobowe  zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). 

Zależy nam, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział jak może chronić zarówno swoje dane  osobowe, jak i swoją prywatność. W związku z tym, prosimy o uważne zapoznanie się  z informacjami znajdującymi się poniżej. 

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych  osobowych lub Polityką prywatności, w każdej chwili możecie Państwo skontaktować się z nami,  wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Administrator celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony  danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować  elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Użyte poniżej pojęcia i zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w niniejszej Polityce. 

 • 2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celach i w oparciu o podstawy prawne, wskazane poniżej: 

1) odbieranie i udzielanie odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytania i zgłoszenia w formie telefonicznej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego w sprawach związanych z zawarciem i realizacją umowy – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

2) odbieranie i udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora, niezwiązane z zawarta umową, w formie telefonicznej i za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie internetowej (co stanowi nasz prawnie 
uzasadniony interes)– podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

3) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej (prawnie uzasadniony interes Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

4) w celach związanych z bieżącą działalnością operacyjną Administratora, w tym na potrzeby tworzenia analiz i raportów oraz poprawiania jakości świadczonych przez Administratora usług (prawnie uzasadniony interes Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

5) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora (prawnie uzasadniony interes Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;  

6) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. w zakresie przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

7) zapewnienie i optymalizacja prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowywanie zawartości Strony do preferencji Użytkowników, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics oraz Google Optimize (prawnie uzasadniony cel Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit f) RODO; 

8) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (np. newslettera), pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (prawnie uzasadniony interes Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit f) RODO;  9) w celu przesyłania informacji o promocjach, rabatach, ofertach Administratora – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit a) RODO; 

10) w celu obsługi firmowego fanpage`a na portalu Facebook pod nazwą: Segafredo Zanetti Poland, konta na portalu Instagram pod nazwą:  segafredo_zanetti_poland, konta na portalu LinkedIn pod nazwą Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami korzystającymi z ww. mediów społecznościowych (prawnie uzasadniony interes administratora) – podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

11) w celu obsługi firmowego kanału na YouTube prowadzonego pod nazwą  Segafredo Zanetti Poland, w tym wchodzenia w interakcje z Użytkownikami komentującymi udostępniane filmiki, pozyskiwania informacji o subskrybentach konta (prawnie uzasadniony interes administratora) – podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 • 3 Konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych Użytkowników ma charakter dobrowolny. Jednak konsekwencją  niepodania danych oznaczonych przez Administratora na Stronie jako dane wymagane (zaznaczone  gwiazdką), będzie brak możliwości zrealizowania żądania Użytkownika, w tym np. rozpatrzenia  reklamacji, udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie  i osiągnięcia określonego celu.  

 • 4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane: 

1) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji umowy – przez okres realizacji zawartej umowy i do czasu jej prawidłowego rozliczenia, a także do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy; 

2) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – do czasu wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa; 

3) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z uzasadnionym interesem Administratora – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

4) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi. 

 • 5. Prawa przysługujące Użytkownikowi 

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych i przechowywanych danych,  jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia.  Użytkownik ma prawo także do bycia zapomnianym.  

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie  uzasadnionych interesów, Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania jego danych.  

W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych za zgodą wyrażoną przez  Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na  przetwarzanie jego danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które  miało miejsce przed cofnięciem zgody. 

Niezależnie od podstaw przetwarzania, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 • 6. Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich 

W związku z tym, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np.  Facebook, Google dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej,  do państw trzecich, np. do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo  danych np. poprzez stosowanie mechanizmów bezpieczeństwa przewidzianych przez RODO lub  stosowanie standardowych klauzul umownych. Informacje na temat podstaw i celów  przetwarzania danych osobowych przez podmioty zewnętrzne znajdziesz w polityce prywatności  zamieszczonej przez takie podmioty, m. in.: 

Google Ireland Limited: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

Facebook Ireland Limited LTD: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
LinkedIn Ireland Unlimited Company: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy   
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 

 • 7. Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

Administrator informuje, że jego działalność gospodarcza wspierana jest przez podmioty  zewnętrzne, którym Administrator przekazuje Państwa dane osobowe. Odbiorcami podanych  danych są m. in. firmy świadczące usługi kurierskie, magazynowe ale także agencje marketingowe,  którym Administrator powierza organizację promocji, zarządzanie kampaniami reklamowymi,  przeprowadzanie konkursów. Podmioty te gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony  i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez  RODO. 

 • 8. Profilowanie

Informujemy, że korzystając ze Strony, jak również strony Internetowej dedykowanej dla sklepu  internetowego prowadzonego przez Administratora, możemy automatycznie dopasowywać  pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez  Ciebie dane osobowe. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania na  tej Stronie oraz stronie sklepu internetowego np. poprzez dodanie konkretnej usługi do koszyka  czy też przeglądanie konkretnej strony/podstrony. Efektem korzystania z profilowania może być  np. wyświetlanie spersonalizowanych reklam, przesłanie oferty, która może odpowiadać Twoim  zainteresowaniom lub preferencjom.  

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec  Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.  

 • 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z profilami Administratora w serwisach społecznościowych oraz w serwisie Internetowym Youtube

Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników: 

1)  serwisów społecznościowych korzystających z fanpage`a Strony prowadzonego na portalu Facebook pod nazwą  Segafredo Zanetti Poland  oraz na Instagramie pod nazwą segafredo_zanetti_poland , 

2) portali społecznościowych odwiedzających/korzystających z profilu  prowadzonego przez Administratora na portalu społecznościowym LinkedIn pod nazwą Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o., 

3) korzystających/subskrybujących konto Administratora prowadzone w serwisie Internetowym YouTube pod nazwą Segafredo Zanetti Poland. 

Dane osobowe ww. użytkowników, którzy: 

1) udostępniają lub komentują wpisy/filmy Administratora; 

2) kontaktują się z Administratorem za pośrednictwem oferowanych przez dany serwis/portal narzędzi (komentarze, wiadomości prywatne); 

3) biorą udział w organizowanych przez Administratora akcjach promocyjnych i konkursach; a także dane osobowe innych podmiotów, zamieszczone przez użytkowników serwisów  społecznościowych na naszych profilach (np. w komentarzu, w wiadomości prywatnej), są  przetwarzane przez Administratora w celach, opisanych w § 2 niniejszej Polityki. Podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim zgoda Użytkownika wyrażona poprzez  kliknięcie „Lubię to”/„subskrybuj” czy „obserwuj”. Ponadto, podstawą przetwarzania danych  osobowych Użytkowników, którzy wysłali zapytanie do Administratora za pomocą komunikatorów  udostępnionych przez portale społecznościowe czy zostawili komentarz  pod filmem lub wpisem,  jest art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes Administratora).  

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych odpowiada Twoim danym  udostępnionym na Twoim profilu publicznym w danym serwisie/portalu społecznościowym czy  Internetowym oraz danym, które zdecydujesz się podać w komentarzu lub zgłoszeniu przesłanym  za pomocą narzędzi komunikacyjnych udostępnionych przez ten serwis. Podanie danych jest  dobrowolne. 

Twoje uprawnienia opisane są w niniejszej Polityce prywatności. 

Przysługuje Ci także prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Wystarczy, że w tym celu odklikasz „Lubię  to”/„subskrybuj” czy „obserwuj”, a informacje o aktywnościach Administratora na jego  fanpage`ach i profilach nie będą Ci wyświetlane.  

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z postanowieniami regulaminu  i polityką prywatności każdego z portali społecznościowych/serwisu Internetowego. Zachęcamy do  zapoznania się z dokumentami dedykowanymi dla każdego z portali/serwisu.  

 • 10. Filmy z serwisu YouTube

Na Stronie Internetowej zostały osadzone filmy Administratora zamieszczone w serwisie YouTube.  Odtwarzanie tych filmów możliwe jest bezpośrednio z poziomu Strony.  Z chwilą odtworzenia filmu  na naszej Stronie dane o Użytkowniku przekazywane są do serwisu YouTube. Samo odwiedzanie  naszej Strony, bez kliknięcia w film, nie powoduje pobierania Twoich danych przez serwis YouTube. 

Dalsze cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez serwis YouTube zamieszczone  zostały w polityce prywatności serwisu. Adres i Polityka prywatności serwisu YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia;  https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl. 

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami.  

 • 11. Przekierowanie na inne strony Internetowe Administratora

Użytkownik korzystający ze Strony, wybierając poszczególne zakładki/opcje Strony, zostaje  przekierowany na inne strony Internetowe Administratora, w tym także do sklepu Internetowego  prowadzonego przez Administratora. Po przeniesieniu na poszczególne strony Internetowe  przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadach opisanych w polityce  prywatności i plików cookies dedykowanych dla tych stron.  

Zalecamy zapoznanie się z poszczególnymi politykami prywatności zamieszczonymi na stronach  Internetowych Administratora.  

 • 12. Newsletter

Każdy Użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera tworzonego przez Administratora,  poprzez podanie swojego adresu e-mail, na który chciałby go otrzymywać. Celem zapisania się do  newslettera niezbędne jest podanie swojego adresu e-mailu w przeznaczonym do tego polu. W  odpowiedzi Użytkownik otrzyma e-mail, w którym wysłany zostanie link wymagający jego  aktywacji. Po kliknięciu w link, dane podane przez Użytkownika zostaną dopisane do bazy danych  prowadzonej przez Administratora w celu wysyłki newslettera.   

W ramach usługi newslettera Administrator będzie wysyłał Użytkownikowi informacje o  planowanych wydarzeniach, promocjach, oferty oraz zaproszenia do udziału w bezpłatnym  webinarze, kody rabatowe.   

Podanie niezbędnych danych do zapisania się do newslettera oznacza wyrażenie zgody na  przesyłanie – na wskazany adres e-mail, informacji handlowych oraz marketingowych za pomocą ̨ środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.). 

Podanie niezbędnych danych do zapisania się do newslettera oznacza także wyrażenie przez  Użytkownika zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń́  końcowych Użytkownika (np. telefonu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów  i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych, zgodnie z art.  172 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576, z  późn zm.). 

Wyrażenie zgody i podanie ww. danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich  niepodania będzie brak możliwości przesyłania Użytkownikowi treści marketingowych, w tym  informowania o nowych usługach, promocjach, rabatach. Pamiętaj, że w każdym czasie możesz  zrezygnować ́z subskrypcji newslettera przesyłając wiadomość ́e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 • 13. PLIKI COOKIES 

W celu zapewnienia prawidłowego działania   i wyświetlania Strony na urządzeniu  wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji  Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika (art. 6 ust  1 lit. f) RODO), strona wykorzystuje pliki cookies.   

Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w których przechowywane  są ustawienia i inne informacje związane z korzystaniem przez niego ze Strony Administratora. Pliki  cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i dzięki temu  odpowiednio wyświetlać Stronę. Są również niezbędne dla zapewnienia ciągłości sesji  Użytkownika. 

Plik cookies zbierają m. in. następujące dane związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony:  rodzaj używanej przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odwiedzonej  wcześniej, godzina wysłania zapytania na serwer, adres IP komputera. 

Niniejsza Strona wykorzystuje pliki Cookiem wyłącznie w celu: 

1) zapewnienia poprawnego działania Strony i jej wyświetlania na urządzeniu Użytkownika; 
2) analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia dostosowania Strony do preferencji jej Użytkowników.  

Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies: 

1) pliki cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki są usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika; 

2) pliki cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. 

Zbierane za pośrednictwem Strony pliki cookies nie są wykorzystywane do celów marketingowych,  w tym ustalania indywidualnych preferencji Użytkownika w oparciu o działania podejmowane na  Stronie. 

Pliki cookies firm niezależnych stosowane przez Administratora w ramach prowadzenia Serwisu  internetowego: 

1. Strona wykorzystuje pliki cookies również w celu zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics oraz Google Optimalize. Użytkownik może usunąć swoje dane związane z plikami cookies zbieranymi do celów statystycznych instalując dodatek do przeglądarki internetowej, dostępny na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
Dane o Użytkownikach i zdarzeniach na naszej Stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez maksymalnie 50 miesięcy. 

Adresy IP zbierane od Użytkowników zostają zanonimizowane przed ich przekazaniem do  Google, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP). 

W zakresie, w jakim dane Użytkowników są przetwarzane z wykorzystaniem plików cookies do celów statystycznych przy użyciu narzędzia Google Analytics, Administrator przekazuje dane Użytkowników do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych (USA). Google Inc. Dane te przekazywane są w oparciu o standardowe klauzul umowne, które zatwierdzone zostały przez Komisję Europejską i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych podczas ich przesyłania 
poza EOG, zgodnie z art. 45 RODO. 

Dzięki narzędziu Google Optimize Administrator może testować różne wersje strony internetowej, po to aby sprawdzić ich skuteczność pod kątem określonych przez siebie celów.  

2. Piksel Facebooka – usługa ta pomaga Administratorowi zarządzać reklamami na Facebooku i prowadzić działania remarketingowe. Jest to narzędzie analityczne, za pomocą którego Administrator może mierzyć skuteczność reklam oraz analizować działania podejmowane przez odwiedzających Użytkowników, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. 
Tworzenie list remarketingowych na podstawie plików cookies gromadzonych przez Piksela odbywa się w panelu Facebook. Informacje zbierane za pośrednictwem Piksel Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: 
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.  

3. Wtyczki kierujące do social mediów (Facebook, Instagram), portalu społecznościowego LinkedIn oraz serwisu Internetowego YouTube: na Stronie został umieszczony odnośnik do fanpage Administratora prowadzonego na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, profilu Administratora prowadzonego na portalu społecznościowym LinkedIn, jak również kanału Administratora prowadzonego w serwisie Internetowym YouTube. Kliknięcie w ikonę danej wtyczki spowoduje bezpośrednie przeniesienie na  profile Administratora, w tym kanał na YouTube. Po aktywacji wtyczki dane osobowe użytkownika przekazywane są do odpowiedniego dostawcy wtyczek i przechowywane na jego serwerach. Administrator nie ma wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych, jak również wiedzy na temat pełnego zakresu ich pozyskiwania, celu ich przetwarzania ani czasu ich przechowywania. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt.     

W każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień dotyczących plików cookies. Zmiany ustawień można  dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione  w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź informować  o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje  o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki  internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności  dostępne na Stronie. 

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w  przeglądarce internetowej, której Państwo używają. 

SEGAFREDO ZANETTI POLAND Sp. z o.o.

 Ul. Partyzantów 7
    32-700 Bochnia 
 info@segafredo.pl

Obsługa Klienta:
 (+48) 784 000 900
    (+48) 14 615 41 91

 Aleje Jerozolimskie 181 B
    Wejście B1
    02-222 Warszawa
 warszawa@segafredo.pl

 

 

 

 

Dołącz do nas

Massimo Zanetti logo